Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №105 компенсуючого типу Дніпровської міської ради

   

Відкритий доступ

 

Комунальний заклад освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №105

комбінованого типу»

Дніпровської міської ради

проспект Металургів,42, Новокодацький район, м.Дніпро, 49035,

тел.52-72-83

 

E-mail: [email protected][email protected]

 

Сайт закладу: http://dnz105.dnepredu.com/

 

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 39 місць.

 

На 01.12.2017 року в закладі виховується 58 дітей.

 

Функціонує 3 вікові групи:

1 група для дітей раннього віку (18 дитини);

1 група для дітей з порушенням психічного розвитку (20 дітей);

1 група для дітей з порушенням мовлення  (20 дітей).

 

Прийом до дошкільного закладу здійснюється протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження дитини, медичної довідки, довідки від педіатра про стан здоров’я дитини, довідки про щеплення, для спеціалізованих груп додатково – на підставі висновку ПМПК.

                             

Власник дошкільного закладу – територіальна громада міста, в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.

 

Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач,який призначається і звільняється з посади директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

 

Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, власним Статутом.

 

Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, рахунки в банках, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

 

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, організація корекційно-розвивальної роботи, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; комплексне здійснення корекційно-розвивальної роботи в групах: з порушеннями психологічного розвитку, в тому числі порушеннями емоційно-вольової сфери, з розладами мови.

 

Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та Статутом.

 

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10 годин 30 хвилин, вихідні дні – субота, неділя, святкові тощо.

 

Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7-00 до 17.30.

Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

чергова з 6-30 до 18-30 год.;

раннього віку з 7-00 до 17-30 год.;

дошкільного віку з 7.00 до 17.30 год.

 

В дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики від 01.11.2016 № 251).

 

Навчально-виховний процес в дошкільному закладі спрямований на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти та реалізується згідно з програмами розвитку дітей на навчально- методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України в порядку, установленому згідно чинного законодавства.

 

Зміст освітнього процесу в дошкільному закладі реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами.

 

Дошкільний заклад здійснює навчально-виховний процес за комплексними та корекційними програмами з розвитку, навчання та виховання дітей з віковим інтелектом, порушеннями психологічного розвитку, розладами мови рекомендованими та схваленими Міністерством освіти і науки України.

 

У ДНЗ для дітей з порушеннями мовлення, з порушенням психічного розвитку проводиться спеціально організоване навчання і виховання, що забезпечує більш повну реалізацію адаптивних та компенсаторних можливостей дітей. Психолого-медико-педагогічна корекція створює умови для оволодіння дітьми знань на рівні програмових вимог для формування всебічно розвиненої особистості.

Для роботи фахівців обладнані кабінети, в групах – мовленнєві куточки.

Вузькими спеціалістами надаються рекомендації вихователям, щодо організації навчально – виховного процесу з дітьми, які потребують корекції. Це відображається у книзі взаємозв’язку  роботи вчителя – дефектолога,  вчителя – логопеда та вихователів груп.

 

Будівля, споруди, земельна ділянка, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності є комунальною власністю територіальної громади міста і використовуються дошкільним закладом на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування та Статуту дошкільного закладу і укладених ним угод.

 

Дошкільному закладу виділена присадибна ділянка площею 0,3088 га., яка перебуває на балансі Дніпровської міської ради.

 

Розвивальне середовище організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням.

 

Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, педагогічні працівники, помічники вихователів, медичний  працівник, батьки або особи, які їх замінюють.

 

Кадровий склад КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 105 комбінованого типу» ДМР - 19 працівників. На сьогоднішній день заклад не повністю укомплектований кадрами (існують вакансії керівника гуртка, інструктора з фізичного виховання), але завдяки оптимальній розстановці та ціленаправленому використанню кадрів, робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

 

Адміністрація та  педагогічні працівники закладу активно взаємодіють з органами місцевого самоврядування. Колектив приділяє увагу  по залученню батьківської громадськості ДНЗ до управління його діяльністю. Проводяться «Дні відкритих дверей», загальні батьківські збори, відбуваються  засідання батьківського активу, на яких вирішуються нагальні питання.