Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №105 компенсуючого типу Дніпровської міської ради

   

Вакантні посади

Посада

Характеристика вакансій

Роботодавець

Центр зайнятості реєстрації вакансій

Керівник гуртка,

0,375 ставки,

постійно

Керує роботою театрального (музичного, хорового, хореографічного тощо) гуртка, самодіяльного об’єднання, клубу за інтересами. Бере участь в розробці перспективних та поточних планів роботи, у проведенні організаційно-творчих заходів. Проводить групові та індивідуальні заняття з акторської майстерності, техніки мови, художнього слова, розучування вокальних партій, а також роботу над тематичною програмою. Навчає грі на музичних інструментах, проводить оркестрові заняття з розучування партій.

Проводить заняття з класичного та характерного тренажу, вивчення історії образотворчого мистецтва, техніки й технології живопису в майстернях,художньо-оформлювального мистецтва, операторської майстерності, створення аматорських фільмів та фотографій, методики організації фотовиставок, організації виставок технічної творчості. Проводить учбові заняття, виступи учасників з концертами та виставками. Бере участь у роботі ДНЗ щодо організації та проведення масових заходів, тематичних вечорів, театралізованих свят, карнавалів, народних гулянь тощо. 
Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні акти, з питань культурно-освітньої  діяльності, розвитку художньої та технічної творчості; теорію і практику відповідного виду мистецтва; принципи формування репертуару; форми і методи навчально-виховної роботи; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку. 

КЗО

«ДНЗ № 105» ДМР

Новокодацький районний центр занятості міста Дніпра

Інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного віку

0,375 ставки,

постійно

Планує, організовує та здійснює фізкультурно-оздоровчу роботу в ДНЗ із дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти й чинних програм та з урахуванням психологічних, фізіологічних, індивідуальних й вікових особливостей розвитку дітей.

Забезпечує реалізацію особистісно-орієнтованого, інтегрованого та диференційованого підходу при організації освітньої роботи з дітьми.

Створює оптимальні умови для всебічного гармонійного розвитку дітей та забезпечення їх фізичного, психічного і духовного здоров’я, організовує сприятливе розвивальне середовище.

Бере участь у роботі педагогічної ради закладу, методичних об’єднань, творчих груп та інших заходах, вносить пропозиції щодо удосконалення організації освітнього процесу.

Упроваджує ефективні форми, методи і засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку, здійснює профілактичні та лікувально-фізкультурні заходи.

Забезпечує організацію та проведення фізкультурних свят, розваг, днів здоров’я та інших заходів оздоровчого напряму.

Здійснює контроль за станом здоров’я і фізичним розвитком вихованців.

Працює у взаємодії з вихователями, батьками, надає їм консультативну допомогу з питань фізичного розвитку вихованців.

Несе відповідальність за життя і здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу, здійснює контроль за станом і експлуатацією наявних спортивних споруд та приміщень, відповідає за зберігання і правильне використання фізкультурної форми, інвентарю та обладнання.

Дотримується правил охорони праці і безпеки життєдіяльності, внутрішнього розпорядку і посадової інструкції; виконує рішення педагогічної ради.

КЗО

«ДНЗ № 105» ДМР

Новокодацький районний центр занятості міста Дніпра