Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №105 компенсуючого типу Дніпровської міської ради

   

Навчально-виховний процес

 

Заклад дошкільної освіти спрямовує освітній процес через програми "Дитина в дошкільні роки" К.Крутій, "Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 5-го року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення" Ю. Рібцун, "Віконечко" (програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років).                  

Головна мета ЗДО:              

Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти.

Оновлення змісту дошкільної освіти через створення умов для збереження та покращення фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я дітей

Розвиток креативних здібностей дошкільників.

Пріоритетні напрямки роботи:

Художньо-естетичний

фізкультурно-оздоровчий

корекційно - відновлювальний

Інноваційна діяльність:

Педагогіка М. Монтессорі

ТРВЗ

Шульга Л.М. «Барвиста радість» ( розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання)

С.Н. Ніколаєва  «Екологічне виховання»

І.В. Залигіна  «Я – творець»

М.М. Єфіменко «Театр фізичного виховання»

Л.Б. Фесюкова «Виховуємо казкою»

Л.І. Ковальчук «Навчаємо правил безпеки»

 

Завдання закладу дошкільної освіти

Створити належні умови для реалізації дитиною свого природного потенціалу.

Формувати механізми саморозвитку дошкільника, розширення свідомості дитини, сприяння її свідомому існуванню.

Розвивати базові якості особистості.

Навчити дошкільника жити у злагоді з довкіллям та із самим собою, адекватно реагувати на події, оптимістично ставитись до життя, довіряти людському оточенню, відчувати себе захищеним ними, орієнтуватися в ньому; навчити відповідальності за себе, сім’ю, спільноту.

Збагачувати дитячі види діяльності, сприяти вільному й конструктивному розгортанню дошкільниками свого особистісного буття.

Створити культурне середовище, залучати до світу національної та світової культури.

Визначити «зону найближчого розвитку» кожної конкретної дитини.

Оснащувати дошкільника навичками практичного життя, виробляти гнучкість поведінки, виховувати творче ставлення до дійсності; вправляти в умінні виявляти волю, впливати нею на імпульсивні бажання.

Враховувати особистий досвід дошкільника, вікові та індивідуальні особливості.

Забезпечувати гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника.

Задовольняти   потреби   громадян у   вихованні та навчанні дітей дошкільного віку.

Мати єдність виховних впливів сім’ї і дошкільного навчального закладу.

Забезпечувати наступності і перспективності між дошкільною освітою і початковою школою.

Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 105 компенсуючого типу Дніпропетровської міської ради здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Конвенції «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», Концепції дошкільного виховання в Україні, Статуту закладу, «Колективної угоди між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правил внутрішнього розпорядку, Посадових інструкцій, Інструктивно – методичного листа «Про організацію фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладу»,   Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

Навчально-виховний процес у закладі передбачає чергування різних видів діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження.