Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №105 компенсуючого типу Дніпровської міської ради

   

Консиліум ПМПК

Комплексний психолого–медико-педагогічний консиліум (ПМПк) – це об’єднаний  загальними цілями колектив фахівців, який реалізує стратегію супроводу дитини в процесі її навчання.

Психолого-медико-педагогічний  консиліум  виконує  діагностичну, виховну   і реабілітаційну функцію. Це передбачає захист інтересів дитини, що потрапила в несприятливі сімейні або навчально-виховні умови. Значення сімейної реабілітації полягає у тому, що при співбесіді з батьками педагоги прагнуть підвищити статус дитини в очах батьків, підвищити цінність дитини як члена сім’ї.

Цілі консиліуму

Мета ПМПк – це  забезпечення діагностико-корекційного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з проблемами і відхиленнями у розвитку або навчальній діяльності. Організовуючи супровід, враховують вікові і індивідуальні особливості дітей.

Основні задачі психолого-медико-педагогічного консиліуму

- Виявлення і рання діагностика відхилень у розвитку, навчанні, поведінці окремих дітей.

-  Всебічне обговорення проблем дитини фахівцями різного профілю з метою встановлення характеру і причин відхилень.

- Розробка і затвердження схем і програм супроводу і корекції в рамках можливостей, що є в даній установі, ознайомлення і узгодження їх з батьками.

- Виявлення резервних можливостей розвитку і потенційних здібностей  дітей.

-  Розгляд складних або конфліктних ситуацій (аспектів) в групах.

- Оптимізація взаємостосунків дитячого садку з районними (міськими, обласними) психолого-медико-педагогічними консультаціями (ПМПК).

- Аналіз розвитку і навчання особливих дітей, надання рекомендацій педагогам по організації допомоги  дітям.

- Підготовка і ведення документації, що відображає актуальний розвиток дітей, динаміку їх стану, рівень навчальної успішності.

Склад консиліуму

Члени консиліуму присутні на кожному засіданні, беруть участь у його підготовці і подальшому контролі за виконанням рекомендацій.

Головою  консиліуму  є  керівник установи.

Члени консиліуму:

- психолог;

- вчитель-логопед;

- вчитель дефектолог;

- вихователь спеціалізованої групи.

Особливості організації ПМПк

у спеціальній дошкільній установі 

В дитячих садках консиліум може збиратися за необхідністю, профілактично (обговорення дітей, що не засвоюють програму,  або з поведінковими проблемами). На кожному консиліумі можливе обговорення проблем декількох дітей. У ньому повинні брати участь всі необхідні фахівці, можуть бути запрошені і батьки. Голова консиліуму наперед визначає обліковий склад дітей, проблеми яких планується обговорювати, сповіщає про це фахівців, які будуть задіяні і повинні підготувати матеріали для обговорення.

Осінній цикл консиліумів може бути обмежений обговоренням адаптації дітей, що тільки-но поступили, і дітей, у яких після закінчення літнього періоду помічено погіршення психологічного (соматичного) стану. Весняний цикл вимагає охопити всіх дітей з метою аналізу динаміки розвитку за рік і уточнення програм роботи з кожною дитиною. Особливої уваги вимагають випускники дитячого садку та аналіз їх готовності до шкільного навчання.

Окрім цього, протягом року можуть організовуватись позапланові консиліуми для розгляду яких-небудь проблем поведінки, навчання, корекції дітей, які потребують колегіального розгляду за участю адміністрації і батьків.  Ефективність роботи консиліуму багато в чому залежить від точності, чіткості викладення матеріалу, що представляється.

Колегіальне обговорення фахівцями проблем дітей 

(можуть варіюватися залежно від  проблем дитини):

Вихователь:

- рівень розвитку різних видів діяльності дитини (ігрової, конструктивної, образотворчої);

- рівень сформованості цілеспрямованої діяльності (перш за все, за даними оцінки образотворчої і трудової діяльності) згідно віку;

-  комунікативні навички і особливості міжособистісних стосунків;

-  поведінкові особливості, навички самообслуговування.

Дефектолог:

-  реалізація освітньої програми навчання дитини;

-  труднощі в засвоєнні програми;

-  результати педагогічної діагностики;

- рекомендована навчальна програма і пропозиції по оптимізації освітнього процесу відносно даної дитини (індивідуальний освітній маршрут).

Психолог:

- результати обстеження пізнавальних процесів – сприйняття, мислення, пам'яті, уваги;

-  особливості емоційно-вольової сфери;

-  особистісні якості дитини (характер, темперамент, інтереси);

-  психологічна готовність до шкільного навчання.

Логопед:

-  особливості мовного розвитку;

-  можливості корекції і прогноз;

- рекомендації іншим фахівцям з використання логопедичних прийомів в роботі з дитиною.

Взаємодія ПМПк освітньої установи

і психолого-медико-педагогічної консультації

У роботі дошкільного консиліуму можуть скластися ситуації, коли виникає необхідність консультації вищого рівня – районної, міської (обласної).

Консиліум може направляти дітей з відхиленнями у розвитку для обстеження на психолого-медико-педагогічну консультацію в таких випадках:

- при виникненні труднощів діагностики;

- у конфліктних випадках (коли фахівці консиліуму не можуть дійти загальної думки з приводу необхідної розвиваючої і корекційної роботи з дитиною);

- у разі конфліктних відносин з батьками дитини, неприйняттям батьками рекомендацій консиліуму;

- за відсутності у даній освітній установі умов для надання необхідної спеціальної психолого-медико-педагогічної допомоги.

При направленні дитини до районної (обласної) ПМПК, особам, супроводжуючим дитину (батьки), видаються на руки наступні документи:

- картка стану здоров'я дитини;

- психолого-педагогічна характеристика;

- колегіальний висновок консиліуму.

(Крім документів, на комісію необхідно принести малюнки дитини)

Основні проблеми, з якими звертаються

на ПМПк

Дошкільний вік:

- труднощі, пов’язані з віковими або індивідуально-психологічними особливостями дитини;

- проблеми в поведінці,  пов’язані з неправильним типом виховання;

- прискорений психічний розвиток дитини;

- психічний розвиток дітей, які мають незначні органічні порушення нервової системи;

- готовність дитини до навчання в школі;

- індивідуально-особистісні якості дитини, які викликають занепокоєння у батьків.

План роботи

психолого-медико-педагогічного консиліуму

КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 105 комбінованого типу»ДМР

на 2017-2018 н. р.

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

1.

Організація проведення комплексного вивчання особливостей дітей на основі діагностичних обстежень

вересень, січень, травень

2.

Забезпечення загальної колекційної спрямованості освітньо-виховного процесу та обговорення шляхів її організації у спеціалізованих групах

вересень, січень, травень

3.

Затвердження підгруп для занять з фахівцями та у групах

вересень, січень

4.

Визначення методів та прийомів для полегшення процесу адаптації в умовах дошкільного навчального закладу

вересень

5.

Відстеження динаміки навчальної діяльності та соціалізації у дітей з групи ризику

січень

6.

Обстеження та виявлення інтелектуальних та мовленнєвих вад у новоприбулих дітей.

Підготовка документів та представлення їх на ОПМПК

у разі потреби

7.

Складання колегіальних висновків ПМПк

вересень, січень, травень