Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №105 комбінованого типу" Дніпровської міської ради

   

Річний звіт про діяльність ДНЗ

 

Звіт завідувача

Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний  заклад ( ясла – садок) № 105 комбінованого типу» Дніпропетровської міської ради

за 2016 – 2017 навчальний рік.

Загальна характеристика

 Комунальний заклад освіти « Дошкільний навчальний заклад ( ясла – садок ) № 105 комбінованого типу» Дніпровської міської ради

Наша адреса: 49035  м. Дніпропетровськ, проспект Металургів  42

Режим роботи закладу п’ятиденний: чергові групи 6.30 – 18.30.

вихователі груп 7.30 – 17.30

В навчальному році функціонувало 3 вікові групи :

               1 – група ППР дошкільного віку

               1 – група дітей з порушенням мовлення

               1 – група раннього віку

В своїй роботі колектив та адміністрація закладу керується законодавчими документами:

- Закон України «Про освіту»

- Закон України «Про дошкільну освіту»

- Положення « Про дошкільний заклад»

- Закон України « Про забезпечення санітарно - епідеміологічного благополуччя населення»

- Закон України «Про охорону дитинства»

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»

- Закону України « Про благодійництво та благодійні організації»

- Закон України « Про звернення громадян»

- Інструкція « Про організацію харчування дітей в дошкільних навчальних закладах

- Діє на підставі Статуту ДНЗ, Колективного договору, укладеного між адміністрацією та колективом.

Кадрове забезпечення

 Протягом року дошкільний заклад був забезпечений педагогічними кадрами  але були проблеми з кадрами ( відсутність кухаря) ускладнювали роботу.

Навчально – виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 19 працівників:

11 молодшого обслуговуючого персоналу;

9 педагогів, у тому числі:

     2 вчителя – логопеда;

     1 вчитель – дефектолог;

     1 практичний психолог, музичний керівник, вихователі.

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий :

Спеціаліст вищої категорії – 1 педагог;

Спеціаліст I категорії – 2 педагога;

спеціаліст IІ категорії – 1 педагог;

спеціаліст  – 2 педагога;

мають 9 тарифний розряд – 3 педагога;

мають 8 тарифний розряд – 1 педагог.

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ.

 Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному році про атестовано 2 педагоги. Курси підвищення кваліфікації пройшли – 1.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Склад вихованців

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 39 місць

для 3 –х груп.

У 2016 – 2017 навчальному році укомплектовано 2 дошкільні групи. З січня 2017 року, за фінансування з бюджетних коштів  була відкрита група для дітей раннього віку.  Всі групи працювали  без перевантаження.

Цього року заклад відвідувало 46 дітей, з них :

дошкільного віку – 40 дітей;

раннього віку – 6 малюків;

випущено до школи –18 дітей.

серед них є діти з багатодітних сімей та дитина інвалід, діти, батьки яких є учасниками АТО.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих

Загальне відвідування дітьми дошкільного навчального закладу за звітний період  становить - 113%, Середнє відвідування – 27 дітей. Насторожує % невідвідувань дітьми дошкільного закладу без поважної причини це 25% від загальної кількості.

 Над питанням підвищення % відвідування дітьми закладу колектив  буде працювати постійно. Педагоги звертаються з проханням до батьків – переглянути своє ставлення до відвідування дитиною  закладу. Малюк,  під час тривалої відсутності у садочку, психологічно дезорганізується, наступає вторинна адаптація ( звикання до садка), яка проходить іноді складніше і з хворобливими наслідками. Діти лишаються змоги пізнати нове, цікаве, про що дізнаються, чому навчаються їх друзі.

Піклування про стан здоров’я вихованців

В дошкільному закладі майже цілий навчальний рік не було лікаря – педіатра та медичної сестри.

Кожен день вихованці всіх груп мали огляд вихователями під час ранкового фільтру, а з квітня в дитячому закладі відновилася медична робота так як почала працювати медична сестра та лікар-педіатр .

Для всіх дітей диспансерної групи здійснюються індивідуальний підхід під час проведення фізкультурних заходів, організації життя і різновиду дитячої діяльності,  організації дієтичного харчування.  Велике місце у роботі відводиться процесу проведення щеплення від різних захворювань. Дитина, яка знаходиться у організованому колективі, будь-то дошкільний заклад, школа,  повинна бути привита. Цього вимагає від нас чинне законодавство – Закон України «Про епідеміологічне благополуччя населення України», Санітарні правила утримання дошкільних навчальних закладів. Наші діти проходять профілактичні щеплення відповідно індивідуального плану, з дозволу батьків, під наглядом педіатра в поліклініці за місцем проживання. Батькам, які відмовляються робити щеплення своїм дітям необхідно отримати дозвіл на відвідування дитячого садка у спеціально створеній комісії з цього питання в медичному закладі за місцем проживання.

Приміщення  та устаткування

 Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дошкільного закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонує  музичний зал, працюють кабінети: медичний, логопедичний, психологічний, дефектологічний, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі  для розвитку дітей створене предметно – розвивальне середовище: ігрові куточки, еколого – природничі осередки, українські куточки, театральні зони, сенсорні зони, центри ігрової, художньо – естетичної, зображувальної діяльності.  Для організації життєвого простору для дітей враховували зручність розміщення меблів, столів,доцільність використання ігрових зон , природних. Групи комфортні, естетично оформлені, сприяють розвитку природної цікавості дитини до пізнання світу.  Протягом року поповнювались групи новими ігровими зонами, іграшками, куточками.

Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі з вами, шановні батьки, та вихователями груп.

Пріоритетні напрями діяльності ДНЗ

Пріоритетними напрямами роботи колективу у 2016 – 2017 навчальному році вважати:

-     удосконалення професійної компетентності педагогів;

-      створення сприятливих умов для гармонійного поєднання інтелектуального розвитку дитини дошкільного віку з фізичним, соціальним, емоційно – вольовим, моральним, естетичним розвитком;

-      впровадження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання;

-       формування здоров’язберігаючої функції особистості дитини, забезпечення її прав на здобуття якісної дошкільної освіти;

-       впровадження сучасних методів і технологій взаємодії  ДНЗ і сім ї з метою задовольнити запити батьків в освіті дошкільників, надати допомогу у вихованні і розвитку дітей.

Основною метою діяльності дошкільного закладу є виховання здорової, гармонійно розвиненої особистості, запобігання розладам фізичного і психічного розвитку та їх корекція, підготовка дошкільнят до навчання в школі.

Якість реалізації освітніх програм

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Дошкільний заклад працює за комплексною  освітньою програмою « Дитина в дошкільні роки» а також програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби:

1.     «Віконечко». Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / за ред. проф. Т.В. Сак. –  К., 2012.

2.   Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення: програмно-методичний комплекс. – К., 2012.

3.    Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення: програмно-методичний комплекс / Ю. В. Рібцун. – К., 2012.

4.   Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. - Бартенєва Л. І. )  

Окрім базової програми, в дошкільному закладі впроваджуються парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання інваріативної частини навчального плану:

1.  «Грайлик» - програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. Березіна О.М.)

Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрями в діяльності дошкільного закладу.

Під час проведення навчально- виховної роботи педагоги проводили взаємовідвідування занять, колективні перегляди.

Важливою ланкою зміцнення здоров’я вихованців є організація  харчування.

Особливу увагу у своєму звіті слід акцентувати на питанні спортивно - оздоровчої роботи, медичному   обслуговуванню, харчуванню дітей. Проводились спортивні  розваги, дні здоров’я, вітамінізація, самомасажі, крапковий масаж,дихальні вправи, ходьба босоніж килимками здоров’я.

 Харчування триразове, збалансоване. Примірне двотижневе меню, затверджено в СЕС. За різноманітністю страв та технологією приготування стежили завгосп.  Влітку меню малят урізноманітнили овочевими стравами, фруктами, соками. Щомісячно підводився підсумок виконання норм харчування, діяла рада закладу з харчування дітей.

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно   Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки ,молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України 26.02.2013 за №202/165.

Батьківська оплата за харчування дітей у ДНЗ № 105:  однієї дитини в день складає : в дошкільних групах – 16,97, а групі раннього віку – 10,70.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації.

За батьківські добровільні внески відремонтований кондиціонер на харчоблоці, пофарбована стеля, виконано поточний ремонт електроплит.

Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів за рахунок позабюджетних коштів.

Продукти в дошкільний заклад завозилися своєчасно, з сертифікатами якості. Претензій до постачальників не було.

З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю.

З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей СЕС.  З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування   складається двотижневе перспективне меню на осінньо  – зимовий, весняно - літній періоди.

За підсумками аналізу виконання натуральних норм, тобто які продукти споживали діти, можна зазначити що в дошкільному закладі діти в повному обсязі отримували м'ясо, яйця, сир твердий, яйце, рослинну олію,  овочі, мучні вироби. Незначно  не дотримали виконання норм з  риби, сир кисломолочний, фрукти, соки. Не в повній мірі виконуються норми споживання молока.

 Як організоване харчування у  садочку батьки мали змогу дізнатися з меню, яке вивішується щодня біля харчоблоку та є в кожній групі  з визначенням виходу страви.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно – гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей. Хочеться висловити подяку працівникам харчоблоку, завгоспу за відповідальне ставлення до виконання своїх посадових обов’язків. 

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

Багатодітні сім ї – 100% оплати ,  а також діти  групи ППР  і діти, батьки яких є учасниками АТО - безкоштовно.

Управлінська діяльність завідувача ДНЗ.

Безпосереднє керівництво ДНЗ № 105 здійснює завідувач.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

-         Батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

-         Профспілковий комітет;

-         Педагогічна рада;

-         Загальні збори батьків та членів трудового колективу;

-         Комісія з охорони праці;

-         Пожежно – технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

-      комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально- виховному процесі;

-   колектив продовжує працювати над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому  ми постійно запрошуємо до нас вас, шановні батьки, а також у ДНЗ є власний веб - сайт.  Інформація розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег. Цікаві статті, фотогалерея, новини, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;

-  організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ.

- організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладу. Впродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст.57 Закону України « Про освіту»)  в розмірі посадового окладу.

- організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через загальні та групові батьківські збори, засідання батьківського комітету закладу.

Протягом року педагоги нашого закладу провели ряд заходів, щодо розповсюдження авторитету нашого садочка, обміну досвідом роботи серед педагогічних колективів району та міста.  Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з Цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони життя і здоров я дітей, попередження травматизму серед всіх учасників навчально – виховного процесу. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період випадків травмування дітей  та працівників не зафіксовано.

Робота зі зміцнення матеріально – технічної бази ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

 Фінансово – господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою. Фінансові асигнування на 2016 рік заплановано лише на захищені статті і лише частково на утримання дошкільного закладу. У звітному періоді за кошти місцевого бюджету було придбано:

-         придбання витратних матеріалів для фільтрів доочищення води.

-         дератизація

-         оплата навчання відповідальних  охорону праці.

Дієвим органом батьківського самоуправління в нашому закладі є Батьківський комітет, до складу якої входять небайдужі матусі, які сприяють розвитку цікавих ініціатив в нашому закладі. Очолює батьківський комітет ДНЗ Корж Г.М.

  Спонсорська, благодійна допомога батьків:

На початок нового навчального року силами батьків було пофарбовано обладнання майданчиків, паркану;

Придбано: миючи та чистячи засоби, пральний порошок, мітла, граблі, відра, фарба, будівельні матеріали .

1 група – розвивальні іграшки, оновлено посуд (тарілки, чашки), нержавіючий посуд (каструлі), миючи , чистячи  засоби, метод. література,

2 група – оновлено посуд, нержавіючий посуд (каструлі), миючи , чистячи засоби, метод. Література, іграшки для прогулянок на вулиці.

Разом з батьківським комітетом закладу з вересня 2016року по червень 2017 року було зібрано 24197 грн. батьківських  (добровільних ) благодійних внесків. Всі ці кошти витрачені на зміцнення матеріально – технічної бази ДНЗ

 Про щомісячні витрати фонду дошкільного закладу ми вас постійно інформували на зборах, вивішували звіти батьківського комітету в інформаційних куточках, а також з ними ви можете ознайомитись на сайті нашого закладу. Всі подаровані та придбані товари й матеріали оприбутковані та знаходяться на обліку.

 В нашому садочку тата й мами, бабусі і дідусі є активними співучасниками освітньо-виховної  роботи, починаючи від участі в музичних святах і ранках, приймаючи участь у спортивних святах, готуючи виставки власних робіт з дитиною і допомагаючи закладу у покращенні матеріально-технічної бази закладу.

Я висловлюю слова подяки своєму колективу, який віддано працює, підтримує і надихає на спільну співпрацю у  вирішенні  повсякденних питань виховання та навчання наших малят,також батьківському комітету, що не рахуючи свого особистого часу приходять на допомогу, всім батькам не байдужим до дитячих проблем: мили, шили,прибирали, фарбували,просто підтримували добрим словом, порозумінням, адже  цей дім став для вас і дітей тією маленькою країною, яку ми любимо.